Regl İken Kan Verilir mi?

Regl dönemlerinde olan kadınlarda kendilerine özgü kişisel bakımlarda olduğu gibi tahliller için kan verilir mi sorusunun yanıtını da arayabiliyor. Rahatsızlıkların tanı konulmasında önemli bir aşama olan kan verme işlemi adetliyken yapılır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Regl İken Kan Bağışı Yapılır mı?

Adetli durumdayken kan bağışı yapmak ya da kan tahlili verilmesi gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda regl iken kan tahlili vermenin kanı bozması, hastalığı ve tanıyı gizlemesi gibi endişelerde beraberinde gelebiliyor. Bu sebeple regl iken kan verme işlemi bazı tanılar için gerekiyor olmasına karşın bazı tanılar için de olmaması gereken hususlar olabiliyor. Kadınlarda hemoglobin değeri önemlidir. Bu değer uygunsa kan vermesinde bir sakınca görünmez.

Kan bağışı yapılması durumunda regl olan kadınlarda durum değişmektedir. Nedeni ise kadının adet gördüğü dönemde kay kaybı yaşıyor olmasıdır. Bu kaybın üzerine kan vermek kişiyi yeteri kadar hırpalayabilir ve yorabilir. Kan miktarı düşen kadın bir anlamda kan değerini de kaybetmiş olur. Bu sebeple sağlığı tehlikeye düşecek olan kadınların kan verilmesi önerilmez.

Benzer Yazılar

Regl Döneminde Hangi Kan Tahlili Yapılır?

Kişinin sağlık durumuna göre kan verme ve bağışlama işleminin yapılmasında regl olma dönemi önem taşır. Bu öneme göre hareket edilerek kan verilmesi gerekmektedir. Regl dönemindeki hormonal yapı itibariyle kadının tahlillerinden sonuç çıkmayacağından bu dönemde tahlil yapılmaması gerekir. Fakat kişinin sadece Açlık kan şekerine bakılacaksa bu oranda değişiklik olmayacağı için regl olup olmadığına bakılmaksızın verilebilir.

Sağlıklı Bilgi:  Hayıt Tohumu ile Göğüs Büyütme ve Gebelik

Kadınlarda bazı rahatsızlıkların tespiti ve tanısının konulmasında adetli olduğu dönemde muayene isteyebiliyor. Bu anlamda jinekologlar sizleri yönlendiriyor. Söz konusu tahlillerin yapılabilmesi için adetli olunan 3 ile 4 ncü günü yapılması gereken tahliller çok daha doğru sonuçlar ortaya koyar. Özellikle adet düzensizliği yaşayan kişilerde karşılaşılan bu durum ile hormon testleri 3. Gün yapılır ve bugün alının iki tüp kan örneği ile tahlil yapılabilmektedir.

Kan tahlili isteyen hekimin sizden neden istediği bu aşamada bellidir. Adetliyken vereceğiniz kan ile ilgili olarak hekimin sizden istemiş olduğu tahlil öncesi doktorunuzdan bilgi almak çok daha doğru adımlardan biri olacaktır.

Yorum yapın